Օգտակար հրապարակումներ

Կայքի սույն ենթաբաժինը նպատակ ունի մեկտեղել և մեր օգտագործողի համար մատչելի դարձնել տնտեսական և սոցիալական զարգացումների ու քաղաքականությունների վերաբերյալ օգտակար և հանրահայտ հրապարակումները և զեկույցները: Մասնավորապես ներկայացվում են գլոբալ զարգացման և միջերկրային համադրումներ պարունակող հետազոտությունների ու վերլուծությունների արդյունքների վրա հիմնված որոշ հայտնի զեկույցների հղումներ: Միաժամանակ, ներկայացվում են նաև որոշ ազգային զեկույցներ և հաշվետվություններ:

Ազգային զեկույցներ

Միջազգային զեկույցներ

 Վիճակագրական ձեռնարկներ


 

Ազգային զեկույցներ

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2016. Սիրիահայերի տնտեսական ինտեգրումը Հայաստանում», ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն  | անգլերեն

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2015. Հայ-վրացական տնտեսական համագործակցությունը», ՏԶՀԿ, 2015
      հայերեն  | անգլերեն

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2014. Եվրասիական ինտեգրացիան և Հայաստանի առևտուրը», ՏԶՀԿ, 2014
      հայերեն  | անգլերեն

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2013. Մարդկային կապիտալ և աճի հեռանկարներ», ՏԶՀԿ, 2013
      հայերեն  | անգլերեն

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2011/2012. Առևտրային քաղաքականություն և աճի կայունություն», ՏԶՀԿ և ՀԿՏԿ
      հայերեն  | անգլերեն

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2010. Տնտեսության դիվերսիֆիկացման և արտահանման ընդլայնման պահանջը», ՏԶՀԿ և ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն
      հայերեն  | անգլերեն

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2009. Ճգնաժամից դեպի նոր զարգացում», ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն
      հայերեն  | անգլերեն


 

Միջազգային զեկույցներ

Հազարամյակի զարգացման նպատակներ զեկույց 2011, Միավորված ազգերի կազմակերպություն
      անգլերեն

Հազարամյակի զարգացման նպատակներ զեկույց 2010, Միավորված ազգերի կազմակերպություն
      անգլերեն

Համաշխարհային զարգացման զեկույց 2012, Համաշխարհային բանկ
      անգլերեն

Համաշխարհային զարգացման զեկույց 2011, Համաշխարհային բանկ
      անգլերեն

Գլոբալ զարգացման հորիզոններ 2011, Համաշխարհային բանկ
      անգլերեն

Առևտրի և զարգացման զեկույց 1981-2011, Միավորված ազգերի առևտրի և զարգացման համաժողով
      անգլերեն

Առևտրի և զարգացման զեկույց 2011, Միավորված ազգերի առևտրի և զարգացման համաժողով
      անգլերեն

Առևտրի և զարգացման զեկույց 2010, Միավորված ազգերի առևտրի և զարգացման համաժողով
      անգլերեն

Մարդկային զարգացման զեկույց 2011, ՄԱԶԾ
      անգլերեն

Գործարարությամբ զբաղվելու դյուրինությունը, 2012, Համաշխարհային բանկ
      անգլերեն

Գլոբալ մրցունակության զեկույց 2011-2012, Համաշխարհային տնտեսական ֆորում
      անգլերեն

Անցումային զեկույց 2011, Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ
      անգլերեն


 

Վիճակագրական ձեռնարկներ

«Ազգային հաշիվների համակարգ 2008» ձեռնարկ, Եվրահանձնաժողով, ԱՄՀ, ՏՀԶԿ, ՄԱԿ, ՀԲ
      անգլերեն

«Պետական ֆինանսների վիճակագրություն 2001» ձեռնարկ, Արժույթի միջազգային հիմնադրամ
      անգլերեն

«Վճարային հաշվեկշիռ» ձեռնարկ, 5-րդ հրատարակություն, Արժույթի միջազգային հիմնադրամ
      անգլերեն

«Վճարային հաշվեկշիռ» ձեռնարկ, 6-րդ հրատարակություն, Արժույթի միջազգային հիմնադրամ
      անգլերեն

«Դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրություն» ձեռնարկ, 2000, Արժույթի միջազգային հիմնադրամ
      անգլերեն

«Դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրություն» ձեռնարկ, 2008, Արժույթի միջազգային հիմնադրամ
      անգլերեն