Գործընկերության ռազմավարություններ

Որևէ երկրում գործունեություն ծավալող միջազգային կազմակերպությունները, զարգացման գործակալությունները և խոշոր դոնորները մշակում են տվյալ երկրի հետ համագործակցության միջնաժամկետ ռազմավարություններ կամ տարեկան գործունեության ծրագրեր: Նման փաստաթղթերը սովորաբար քննարկվում և փոխհամաձայնեցվում են տվյալ երկրի կառավարության հետ, ստորագրվում են համաձայնագրեր, հուշագրեր և այլն: Որպես կանոն դրանք ներառում են ոչ միայն տվյալ երկրում տվյալ կառույցների գործունեության նպատակները, գերակայությունները, աջակցության ուղղությունները և ծրագրերը, այլ նաև սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի գնահատականը, ազգային կառավարությունների կողմից բարեփոխումների օրակարգը և փոխհամաձայնեցված նախապայմանների շրջանակը:

Կայքի սույն ենթաբաժնում մենք ներկայացնում ենք տարբերի միջազգային կառույցների հետ Հայաստանի կնքած զարգացման համաձայնագրերը կամ այդ կառույցների կողմից Հայաստանում իրականացվող գործընկերության ռազմավարությունները, գործողությունների պլաններն ու ծրագրերը` կարևորելով դրանց դերը երկրի զարգացման և բարեփոխումների գործընթացում: Կենտրոնը կարևորում է նաև դրանց վերաբերյալ հանրային իրազեկման և մոնիտորինգի գործընթացը:  

Կայքում ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ և ենթակա է աստիճանական ընդլայնման: Այս փաստաթղթերը, թեև խոշոր առումով նույն ընդհանուր նպատակին են ուղղված, սակայն կարող են ունենալ բավականին տարբեր նշանակություն, խնդիրներ և ձևաչափ: Դրանք ներկայացվում են ըստ գործընկեր կառույցների` հետևյալ դասակարգմամբ.

 ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (USAID)

Ասիական զարգացման բանկ (ADB)

Արժույթի միջազգային հիմնադրամ (IMF)

Եվրոպական Միություն (EU)

Համաշխարհային բանկ (WB)

Միավորված ազգերի զարգացման ծրագիր (UNDP)

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ (EBRD)

Կայքի առանձին ենթաբաժնում   հասանելի են նաև սոցիալ-տնտեսական զարգացման ազգային ռազմավարական փաստաթղթերը:


 

ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (USAID)

Երկրի աջակցության ռազմավարություն 2013-2017 (օգոստոս 2013)
      անգլերեն

Երկրի աջակցության ռազմավարություն 2009-2013 (մարտ 2009)
      անգլերեն

 

Ասիական զարգացման բանկ (ADB)

Երկրի գործընկերության ռազմավարություն 2014-2018 (դեկտեմբեր 2014)
      անգլերեն

Երկրի գործողությունների ծրագիր 2016–2018 (հոկտեմբեր 2015)
      անգլերեն

Երկրի գործողությունների ծրագիր 2015–2017 (դեկտեմբեր 2014)
      անգլերեն
     

Երկրի գործողությունների ծրագիր 2014–2016 (դեկտեմբեր 2013)
      անգլերեն

Երկրի գործողությունների ծրագիր 2012–2013 (նոյեմբեր 2011)
      անգլերեն

 

Արժույթի միջազգային հիմնադրամ (IMF)

ԱՄՀ Հայաստանի վերաբերյալ զեկույց (նոյեմբեր 2015)
      անգլերեն

ԱՄՀ Հայաստանի վերաբերյալ զեկույց (մարտ 2015)
      անգլերեն

ԱՄՀ Հայաստանի վերաբերյալ զեկույց (մարտ 2014)
      անգլերեն

ԱՄՀ Հայաստանի վերաբերյալ զեկույց (հուլիս 2013)
      անգլերեն

ԱՄՀ Հայաստանի վերաբերյալ զեկույց (փետրվար 2013)
      անգլերեն

ԱՄՀ Հայաստանի վերաբերյալ զեկույց (հունիս 2012)
      անգլերեն

ԱՄՀ-ի և Հայաստանի կառավարության միջև քաղաքականությունների և տեխնիկական փոխըմբռնման հուշագիր (մայիս 2012)
      անգլերեն

 

Եվրոպական Միություն (EU)

ԵՄ-ՀՀ Եզակի աջակցության շրջանակը 2014-2017 
      անգլերեն

ԵՀՔ իրականացումը Հայաստանում. 2014թ առաջընթացի և առաջարկությունների հաշվետվություն (մարտ 2015) 
      անգլերեն

ԵՀՔ իրականացումը Հայաստանում. 2013թ առաջընթացի և առաջարկությունների հաշվետվություն (մարտ 2014) 
      անգլերեն

ԵՀՔ իրականացումը Հայաստանում. 2012թ առաջընթացի և առաջարկությունների հաշվետվություն (մարտ 2013) 
      անգլերեն

ԵՀՔ իրականացումը Հայաստանում. 2011թ առաջընթացի և առաջարկությունների հաշվետվություն (մայիս 2012) 
      անգլերեն

ԵՀՔԳ Հայաստան. Ազգային ինդիկատիվ ծրագիր 2011-2013
      հայերեն | անգլերեն

ԵՀՔԳ Հայաստան. Ազգային ինդիկատիվ ծրագիր 2007-2010
      անգլերեն

ԵՀՔ Երկրի ռազմավարական փաստաթուղթ 2007-2013
      անգլերեն

ԵՄ-Հայաստան Եվրոպական հարևանության քաղաքականության (ԵՀՔ) Գործողությունների պլան (նոյեմբեր 2006)
      հայերեն | անգլերեն

ԵՄ-Հայաստան Գործընկերության և Համագործակցության մասին Համաձայնագիր (հուլիս 1999)
      հայերեն | անգլերեն

 

Համաշխարհային բանկ (WB)

Երկրի գործընկերության ռազմավարություն 2014-2017 (ապրիլ 2016) 
      անգլերեն  

Երկրի գործընկերության ռազմավարություն 2014-2017 (հոկտեմբեր 2013) 
      անգլերեն

Երկրի գործընկերության ռազմավարություն 2009-2012 (մայիս 2009)
      հայերեն | անգլերեն

Զարգացման քաղաքականության գործողությունների ծրագիր (հունիս 2009)
      անգլերեն

 

Միավորված ազգերի զարգացման ծրագիր (UNDP)

ՄԱԿ-ի Զարգացման աջակցության ծրագիր Հայաստան 2016-2020 (հուլիս 2015)
      հայերեն | անգլերեն

ՄԱԿ-ի Զարգացման աջակցության ծրագիր Հայաստան 2010-2015 (2010)
      հայերեն | անգլերեն

 

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ (EBRD)

Հայաստանի գծով ռազմավարություն (նոյեմբեր 2015)
      հայերեն

Հայաստանի գծով ռազմավարություն (մարտ 2012)
      հայերեն

Հայաստանի գծով ռազմավարություն (ապրիլ 2009)
      հայերեն | անգլերեն