Ընտրել հրապարակման այլ տեսակ

Վերլուծական նյութեր և զեկույցներ

Վիճակագրական հետազոտությունների զեկույցներ

Ուղեցույցներ և վերապատրաստման նյութեր

Հանդեսներ և պարբերականներ

 

Ներկայացումներ և ելույթներ

«Արտահանման ընդլայնման հիմնախնդիրները Հայաստանում» միջազգային համաժողովի ներկայացումներ (Երևան 2010)

«Միգրացիայի, դրամական փոխանցումների և սփյուռքի սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունները» միջազգային համաժողովի ներկայացումներ (Երևան 2010)

«Երիտասարդ տնտեսագետների վերապատրաստման» ծրագրի նյութեր (Երևան 2010)

Այլ ներկայացումներ (2003-2016) 


 

 «Արտահանման ընդլայնման հիմնախնդիրները Հայաստանում» միջազգային համաժողովի ներկայացումներ (Երևան 2010)

Արտահանման դիվերսիֆիկացիայի և մրցունակության ուղղորդում, Լուիս Գուաշ, Համաշխարհային բանկ
      հայերեն  | անգլերեն

Հայաստանի գինեգործության ռազմավարության մասին, Ավագ Հարությունյան
      հայերեն  | անգլերեն

Արտահանման խնդիրները շոկոլադե կոնֆետների ոլորտում, Էմիլ Հարությունյան, Արկոլադ ՓԲԸ
      հայերեն  | անգլերեն

Արտահանման զարգացման ուղղությունները Հայաստանում, Արմեն Գրիգորյան, ՏԶՀԿ
      անգլերեն

Արտահանման դիվերսիֆիկացման հեռանկարները Հայաստանում, Սուլեյման Քուլիբա, Համաշխարհային բանկ
      հայերեն  | անգլերեն

Մասնավոր հատվածի զարգացումը Հարավային Կովկասում, Ալբերտ Ջիրենդ,ԳՏՀ
      հայերեն  | անգլերեն

Տրանսպորտային իրավիճակը և բեռնափոխադրումների ծախսերի հաշվարկը,  Իրինա Բելուբեկյան 
      հայերեն  | անգլերեն

Հարավային կովկասում սահմանների համալիր կառավարման ծրագիրը, Գրիգորի Մալինցյան
      հայերեն  | անգլերեն


 

«Միգրացիայի, դրամական փոխանցումների և սփյուռքի սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունները» միջազգային համաժողովի ներկայացումներ (Երևան 2010)

Տնտեսական ճգնաժամը ցածր եկամտային ԱՊՀ երկրներում. ֆիսկալ հետևանքներ և համապատասխան քաղաքականություններ, Սուդարջան Քանագարաջա, ՀԲ 
      անգլերեն   | ռուսերեն 

Դրամական փոխանցումներ, իրական արդյունավետ փոխարժեք և դրամավարկային քաղաքականություն, Ալեքսեյ Կիրեև, ԱՄՀ
      անգլերեն  
Դրամական փոխանցումները Հայաստանում, Վաչե Գաբրիելյան, ՀՀ ԿԲ
      անգլերեն   | ռուսերեն 

Դրամական փոխանցումները, իրական փոխարժեքի արժեվորումն ու դրամական փոխանցումները Մոլդովայի Հանրապետությունում, Եվգենի Աֆտենե
      անգլերեն   | ռուսերեն 

Սփյուռքի դերը զարգացման հարցում. միջազգային փորձ, Փիազիրի Վիկրամասակարա, ԱՄԿ
      անգլերեն   | ռուսերեն 

Ինչպես կարող են երկրներն օգտագործել արտասահմանում գտնվող իրենց ուղեղներին, Եվգենի Կուզնեցով, ՀԲ
      անգլերեն   | ռուսերեն 

Սփյուռքը, արտաքին առևտուրն ու ՕՈՒՆ-երը Հարավկովկասյան երկներում, Պավել Չիստյակով
      անգլերեն   | ռուսերեն 

Սփյուռքի ներգրավումն ու պետական-մասնավոր գործընկերությունը, Բեկոր Փափազյան, Մրցունակության ազգային հիմնադրամ
      անգլերեն   | ռուսերեն 

Դրամական փոխանցումները, եկամտային անհավասարությունն ու աղքատությունը Հայաստանում, Գագիկ Թորոսյան, ՏԶՀԿ
      անգլերեն   | ռուսերեն 

Գլոբալ տնտեսական ճգնաժամը, միգրացիան և դրամական փոխանցումները Հայաստանում, Լիր Էրսադո, ՀԲ
      անգլերեն   | ռուսերեն 

Միգրացիան և դրամական փոխանցումներ կատարողների հետազոտություն Ղազախստանում, Մերուերթ Մահմութովա, Հանրային քաղաքականությունների հետազոտական կենտրոն
       անգլերեն   | ռուսերեն 

Աշխատանքային միգրանտների դրամական փոխանցումները որպես եկամտային աղբյուր և աղքատության կրճատման միջոց Ղրղզստանում, Չորո Դուլոթաիև
      անգլերեն   | ռուսերեն 

Աշխատանքային միգրանտներն ու դրամական փոխանցումները Տաջիկստանում, Զաֆարզոն Բուրխոնով, Տաջիկստանի տնտեսական զարգացման և առևտրի նախարարություն
      անգլերեն   | ռուսերեն 


 

«Երիտասարդ տնտեսագետների վերապատրաստման» ծրագրի նյութեր (Երևան 2010)

ՀՀ ղեկավար մարմինները, Գագիկ Թորոսյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն

ՀՀ կառավարությունը, Գագիկ Թորոսյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն

ՀՀ Սահմանադրությունը, Գագիկ Թորոսյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն

Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, Գագիկ Թորոսյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն

Իրական հատվածի հաշիվները և վերլուծությունը, Ելենա Մանուկյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն

Հարկաբյուջետային հատված. հաշիվներ և վերլուծություններ, Գագիկ Թորոսյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն 

Դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրություն, Արթուր Նախշիկյան, ՀՀ ԿԲ
      հայերեն 

Արտաքին հատված. վճարային հաշվեկշիռ, Ելենա Մանուկյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն 

Մակրոտնտեսական փոխկապվածություններ. ֆինանսական հոսքերի աղյուսակը, Ելենա Մանուկյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն 

Ֆիսկալ քաղաքականություն, Վարսենիկ Մնացականյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն 

Դրամավարկային քաղաքականություն, Արթուր Նախշիկյան, ՀՀ ԿԲ
      հայերեն 

Առևտրային քաղաքականություն  և ռեժիմներ, Վարոս Սիմոնյան,  ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն
      հայերեն 

Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության քաղաքականություն,  Մարիամ Բաբայան, ԳՏՀ
      հայերեն 

Համակարգչային գիտելիքներ. MS Word 2007, Վարսենիկ Մնացականյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն 

Տնտեսագիտական մտածողություն, Մ. Մոխտարի, Մերիլենդի համալսարան, ԱՄՆ
      անգլերեն 

Ազգային հաշիվներ, Մ. Մոխտարի, Մերիլենդի համալսարան, ԱՄՆ
      անգլերեն  

Վիճակագրական վերլուծություններ, Մ. Մոխտարի, Մերիլենդի համալսարան, ԱՄՆ
      անգլերեն  

Մոդելավորում և կանխատեսում, Մ. Մոխտարի, Մերիլենդի համալսարան, ԱՄՆ
      անգլերեն

Գործնական վիճակագրական վերլուծություններ, Մ. Մոխտարի, Մերիլենդի համալսարան, ԱՄՆ
      անգլերեն

Որոշ օգտակար էկոնոմետրիկ մեթոդներ, Մ. Մոխտարի,  Մերիլենդի համալսարան, ԱՄՆ
      անգլերեն

EViews ծրագրային ապահովում
      ռուսերեն

Էկոնոմետրիկական վերլուծության մեթոդներ, Ելենա Մանուկյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն

Էկոնոմետրիկա. միջինների տեսակները, Ելենա Մանուկյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն

Էկոնոմետրիկա. Փոքրագույն քառակուսիների եղանակը, դասական գծային ռեգրեսիոն մոդել, Ելենա Մանուկյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն 

Էկոնոմետրիկա. Ավտոկորելացիա, ստացիոնարություն, դետերմինացիայի գործակից, Ելենա Մանուկյան, ՏԶՀԿ
      հայերեն


 

Այլ ներկայացումներ 

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2016. Սիրիահայերի տնտեսական ինտեգրումը Հայաստանում», Բաժին 3, Կարինե Հարությունյան, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն անգլերեն 

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2016. Սիրիահայերի տնտեսական ինտեգրումը Հայաստանում», Բաժին 2, Ելենա Մանուկյան, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն անգլերեն 

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2016. Սիրիահայերի տնտեսական ինտեգրումը Հայաստանում», Բաժին 1, Մուշեղ Թումասյան, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն անգլերեն 

«Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ» և «Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին» բյուջետային ծրագրերի անկախ գնահատում, Կարինե Հարությունյան, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն | անգլերեն 

«Էներգախնայողության գործողությունների ծրագրի (ԷԳԾ) մոնիտորինգը և Հայաստանի էներգետիկ հաշվեկշիռը», Ելենա Մանուկյան, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն

«Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ» բյուջետային ծրագրի անկախ գնահատում, Կարինե Հարությունյան, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն | անգլերեն 

«Տնային պայմաններում միայնակ տարեցների սոցիալական սպասարկում» բյուջետային ծրագրերի անկախ գնահատման արդյունքներ, Կարինե Հարությունյան, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն

«Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ բյուջետային ծրագրի գնահատում», Մուշեղ Թումասյան, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն | անգլերեն

«Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածներին բժշկական օգնության ծառայություններ բյուջետային ծրագրի գնահատում», Կարինե Հարությունյան, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն անգլերեն

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2015. Հայ-վրացական տնտեսական համագործակցությունը», Բաժին 3, Մուշեղ Թումասյան, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2015. Հայ-վրացական տնտեսական համագործակցությունը», Բաժին 2, Կարինե Հարությունյան, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2015. Հայ-վրացական տնտեսական համագործակցությունը», Բաժին 1, Ելենա Մանուկյան, ՏԶՀԿ, 2016
      հայերեն

«Քաղաքականությունների պլանավորման շրջանակ. հանրային բյուջեներ և քաղաքականությունների մոնիտորինգ», Բաժին 1, Կարինե Հարությունյան, Սվետա Հարոսյան, 2015
      հայերեն

«Քաղաքականությունների պլանավորման շրջանակ. հանրային բյուջեներ և քաղաքականությունների մոնիտորինգ», Բաժին 2, Ելենա Մանուկյան, 2015
      հայերեն

«Ֆինանսական ծառայությունների օգտագործումը և հասանելիությունը ՄՓՄՁ-ների համար Հայաստանի մարզերում», ՏԶՀԿ, 2014
      հայերեն անգլերեն

«Գյուղատնտեսություն. քաղաքականությունների շրջանակ» Արմեն Գրիգորյան, 2014
      հայերեն

«Սոցիալական պաշտպանություն. քաղաքականությունների շրջանակ» Կարինե Հարությունյան, 2014
      հայերեն

«Առողջապահություն. քաղաքականությունների շրջանակ» Ելենա Մանուկյան, 2014
      հայերեն

«Հետազոտական մեթոդներ. տվյալների հավաքագրում և բյուջետային ծախսերի վերլուծություն», Մոնիտորինգ և գնահատում, Արմեն Գրիգորյան, 2014
      հայերեն

«Հետազոտական մեթոդներ. տվյալների հավաքագրում և բյուջետային ծախսերի վերլուծություն», Հետազոտությունների նախագծում, Ելենա Մանուկյան, 2014
      հայերեն

«Հետազոտական մեթոդներ. տվյալների հավաքագրում և բյուջետային ծախսերի վերլուծություն», Բյուջետային ծախսերի վերլուծություն, Սվետա Հարոսյան, 2014
      հայերեն

«Հետազոտական մեթոդներ. տվյալների հավաքագրում և բյուջետային ծախսերի վերլուծություն», Վերլուծական մեթոդներ և գործիքներ, Ելենա Մանուկյան, 2014
      հայերեն

«Գնաճի սոցիալական ազդեցությունը Հայաստանում» Ելենա Մանուկյան, 2014
      հայերեն

«Քաղաքականությունների պլանավորման շրջանակ. հանրային բյուջեներ և քաղաքականությունների մոնիտորինգ», Բաժին 1, Սվետա Հարոսյան, 2014
      հայերեն

«Քաղաքականությունների պլանավորման շրջանակ. հանրային բյուջեներ և քաղաքականությունների մոնիտորինգ», Բաժին 2, Ելենա Մանուկյան, 2014
      հայերեն

«Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցություն» Վահե Դանիելյան, 2014
      հայերեն

«Առողջապահության 2013 թվականի պետական բյուջեն», Ելենա Մանուկյան, 2013
      հայերեն

«Համավճարային համակարգի սոցիալական ազդեցության գնահատում», Կարինե Հարությունյան, 2013
      հայերեն

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2011», ՏԶՀԿ, 2012
      հայերեն

«Գները և խոցելիությունը. Հայաստանում պարենային ապրանքների գների մոնիտորինգ», ՏԶՀԿ, 2012
      հայերեն 

«Գենդերային բյուջետավորում. սկզբունքները և գործիքները», Սվետա Հարոսյան, 2009
      հայերեն  

«Մոր և մանկան առողջություն. հազարամյակի զարգացման 4 և 5 նպատակների ապահովումը Հայաստանում», Գագիկ Թորոսյան, Նունե Օհանյան, 2009
      հայերեն  | անգլերեն

«2006 թվականի պետական բյուջե. հիմնական միտումները», Գագիկ Թորոսյան, 2006
      հայերեն 

«Հազարամյակի զարգացման նպատակները և բյուջետավորման համակարգը», Մուշեղ Թումասյան, 2005
      հայերեն

«2006-2008 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը. հիմնական միտումներ», Վարսենիկ Մնացականյան, 2005
      հայերեն

«Ծրագրային բյուջետավորման անհրաժեշտությունը` որպես հանրային ծառայությունների մոնիտորինգի հասարակական պահանջ», Սասուն Մուրադյան, 2003
      հայերեն

«2005 թվականի պետական բյուջեի վերլուծական. hիմնական միտումներ», Գագիկ Թորոսյան, 2005
      հայերեն 

«Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը Հայաստանում 2005-2007 թվականներին», Գագիկ Թորոսյան, 2004
      հայերեն 

«2004 թվականի պետական բյուջեի ամփոփ ներկայացում», Գագիկ Թորոսյան, 2003
      հայերեն  | անգլերեն 

«Վերլուծական կարողությունների զարգացում», Անետ Բրաուն, 2004
      անգլերեն

«2002 թվականին պետական բյուջեի սոցիալական ծախսերի վերլուծություն», Վարսենիկ Մնացականյան, 2003
      հայերեն  | անգլերեն