ՏԶՀԿ հրապարակումներ

Սույն բաժնում ներկայացվում են ՏԶՀԿ հիմնական հրապարակումների ցանկը, որոնք հասանելի են հայերեն և անգլերեն լեզուներով pdf ձևաչափով: Դրանք դասակարգված են ըստ թողարկման տեսակների հետևյալ կերպ.