Ֆոտոարխիվ

ՏԶՀԿ ֆոտոարխիվը ներկայացնում է Կենտրոնի կողմից տարբեր տարիներին կազմակերպված իրազեկման բարձրացման միջոցառումների լուսանկարները:

Իր ավելի քան տասնվեց ամյա գործունեության ընթացքում Կենտրոնը կազմակերպել է մի շարք սեմինարներ, կոնֆերանսներ, իրականացրել է վերապատրաստման տարբեր ծրագրեր, որոնց մասնակից են դարձել քաղաքացիական հասարակության, պետական մարմինների, տարբեր տեղական ու օտարերկրյա կառույցների և կրթական հաստատությունների (ընդհանուր առմամբ 1500-ից ավելի) ներկայացուցիչներ:  

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2016»-ի շնորհանդես
«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2016»-ի շնորհանդես (23)
«Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ» և «Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին»
«Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ» և «Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին»  (27)
Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ
Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ (39)
Տնային պայմաններում միայնակ տարեցների սոցիալական սպասարկում
Տնային պայմաններում միայնակ տարեցների սոցիալական սպասարկում (11)
Բյուջետային ծրագրերի գնահատում, 2016
Բյուջետային ծրագրերի գնահատում, 2016 (21)
«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2015»-ի շնորհանդես
«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2015»-ի շնորհանդես (85)
Քաղաքականությունների պլանավորման շրջանակ. հանրային բյուջեներ և քաղաքականությունների մոնիտորինգ, 2015
Քաղաքականությունների պլանավորման շրջանակ. հանրային բյուջեներ և քաղաքականությունների մոնիտորինգ, 2015 (22)
«Ֆինանսական ծառայությունների օգտագործումը և հասանելիությունը ՄՓՄՁ-ների համար Հայաստանի մարզերում» ելակետային ուսումնասիրության ներկայացում, 2014
«Ֆինանսական ծառայությունների օգտագործումը և հասանելիությունը ՄՓՄՁ-ների համար Հայաստանի մարզերում» ելակետային ուսումնասիրության ներկայացում, 2014 (16)
«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2014»-ի շնորհանդես
«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2014»-ի շնորհանդես (29)
Հանրային քաղաքականությունների շրջանակը սոցիալական պաշտպանության, առողջապահության և գյուղատնտեսության ոլորտներում, 2014
Հանրային քաղաքականությունների շրջանակը սոցիալական պաշտպանության, առողջապահության և գյուղատնտեսության ոլորտներում, 2014 (33)
Հետազոտական մեթոդներ. տվյալների հավաքագրում և բյուջետային ծախսերի վերլուծություն, 2014
Հետազոտական մեթոդներ. տվյալների հավաքագրում և բյուջետային ծախսերի վերլուծություն, 2014 (58)
Քաղաքականությունների պլանավորման շրջանակ. հանրային բյուջեներ և քաղաքականությունների մոնիտորինգ, 2014
Քաղաքականությունների պլանավորման շրջանակ. հանրային բյուջեներ և քաղաքականությունների մոնիտորինգ, 2014 (14)
Քաղաքականությունների բարելավմանն ուղղված երկխոսություն և քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ընդլայնում, 2014
Քաղաքականությունների բարելավմանն ուղղված երկխոսություն և քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ընդլայնում, 2014 (13)