Ազգային հաշիվներ
Պետական ֆինանսեր
Վճարային հաշվեկշիռ և արտաքին առևտուր
Գներ և փոխարժեքներ
Դրամավարկային ցուցանիշներ

  

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

Վիճակագրության աղբյուրը` ՀՀ կենտրոնական բանկ և Միջազգային առևտրի կենտրոն:

Հաշվարկները և տվյալների մշակումը` Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն (EDRC):

Տվյալները թարմացվել են` 14/12/2018:

Նշում՝ 2004թ-ից ՀՀ վճարային հաշվեկշիռներում իրականացված վերանայումներով պայմանավորված, նախորդող տարիների որոշ ցուցանիշների հետ համադրելիությունը նվազել է:


  

Գծապատկեր 1. Հայաստանի արտաքին առևտուրը
Աղյուսակ 1. Հայաստանի վճարային հաշվեկշիռը, մլն դոլար
Աղյուսակ 2. Հայաստանի վճարային հաշվեկշիռը, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ
Աղյուսակ 3. Հայաստանի ներմուծումն ըստ խոշոր գործընկեր երկրների
Աղյուսակ 4. Հայաստանի արտահանումը դեպի խոշոր գործընկեր երկրներ
Աղյուսակ 5. Հայաստան ներմուծվող խոշոր ապրանքային խմբերը
Աղյուսակ 6. Հայաստանից արտահանվող խոշոր ապրանքային խմբերը

 

Գծապատկեր 1. Հայաստանի արտաքին առևտուրը, մլն դոլար

 

Աղյուսակ 1. Հայաստանի վճարային հաշվեկշիռը, մլն դոլար

 

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇԻՎ

-301.7

-123.9

-1,658.9

-1,425.5

-1,261.4

-1,058.9

-1,057.9

-813.0

-882.9

-272.4

-238.1

-279.7

   Ընթացիկ հաշիվն առանց տրանսֆերտների

-387.2

-509.7

-2,347.9

-1,923.4

-1,774.0

-1,643.3

-1,683.1

-1,517.7

-1,524.1

-693.1

-630.5

-725.1

  Ապրանքների և ծառայությունների ենթահաշիվ

-531.8

-782.6

-3,127.5

-2,366.3

-2,326.5

-2,175.6

-2,214.0

-2,321.1

-2,168.9

-1,281.8

-1,015.8

-1,403.3

   Ապրանքների և ծառայությունների արտահանում

 454.2

 1,458.8

 1,943.6

 1,559.3

 2,210.7

 2,742.2

 2,917.4

 3,155.3

 3,318.3

 3,136.3

 3,500.4

 4,306.8

   Ապրանքների և ծառայությունների ներմուծում

 986.0

 2,241.4

 5,071.1

 3,925.6

 4,537.2

 4,917.8

 5,131.4

 5,476.4

 5,487.3

 4,418.2

 4,516.2

 5,710.1

  Ապրանքներ

-466.9

-634.7

-2,816.3

-2,090.0

-2,065.7

-2,109.8

-2,111.9

-2,196.2

-2,055.4

-1,186.4

-944.4

-1,375.4

   Ապրանքների արտահանում

 313.8

 1,028.7

 1,106.3

 773.6

 1,197.5

 1,431.6

 1,515.7

 1,635.9

 1,698.1

 1,623.9

 1,890.7

 2,385.2

   Ապրանքների ներմուծում

 780.7

 1,663.4

 3,922.6

 2,863.6

 3,263.2

 3,541.4

 3,627.6

 3,832.0

 3,753.6

 2,810.3

 2,835.1

 3,760.7

  Ծառայություններ

-64.8

-147.9

-311.2

-276.3

-260.8

-65.8

-102.1

-125.0

-113.5

-95.4

-71.4

-27.9

   Ծառայությունների արտահանում

 140.4

 430.1

 837.3

 785.7

 1,013.2

 1,310.6

 1,401.7

 1,519.4

 1,620.2

 1,512.4

 1,609.7

 1,921.5

   Ծառայությունների ներմուծում

 205.3

 578.1

 1,148.5

 1,062.0

 1,274.0

 1,376.4

 1,503.8

 1,644.4

 1,733.7

 1,607.9

 1,681.1

 1,949.4

  Եկամուտների ենթահաշիվ

 59.0

 206.0

 691.3

 358.8

 458.3

 360.1

 423.1

 682.5

 541.1

 442.9

 224.2

 463.3

  Ընթացիկ տրանսֆերտներ

 85.5

 385.8

 689.1

 497.9

 512.6

 584.4

 625.2

 704.7

 641.2

 420.7

 392.4

 445.4

 ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇԻՎ

 13.0

 84.0

 171.4

 87.9

 98.9

 94.6

 108.4

 84.4

 70.4

 65.3

 34.9

 46.3

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ

-216.1

-203.3

-1,528.8

-1,440.0

-1,318.5

-1,001.0

-759.0

-1,027.8

-848.9

-356.5

-431.6

-540.1

 Զուտ սխալներ և բացթողումներ

 72.6

-163.4

-41.4

-102.4

-155.9

-36.8

 190.5

-299.2

-36.5

-149.3

-228.3

-306.7

 

Աղյուսակ 2. Հայաստանի վճարային հաշվեկշիռը, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ

 

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇԻՎ

-15.8

-2.5

-14.2

-16.5

-13.6

-10.4

-10.0

-7.3

-7.6

-2.6

-2.3

-2.4

   Ընթացիկ հաշիվն առանց տրանսֆերտների

-20.3

-10.4

-20.1

-22.2

-19.2

-16.2

-15.8

-13.6

-13.1

-6.6

-6.0

-6.3

  Ապրանքների և ծառայությունների ենթահաշիվ

-27.8

-16.0

-26.8

-27.4

-25.1

-21.5

-20.8

-20.9

-18.7

-12.1

-9.6

-12.2

   Ապրանքների և ծառայությունների արտահանում

 23.8

 29.8

 16.7

 18.0

 23.9

 27.0

 27.5

 28.4

 28.6

 29.7

 33.2

 37.3

   Ապրանքների և ծառայությունների ներմուծում

 51.6

 45.7

 43.5

 45.4

 49.0

 48.5

 48.3

 49.2

 47.3

 41.9

 42.8

 49.5

  Ապրանքներ

-24.4

-13.0

-24.1

-24.2

-22.3

-20.8

-19.9

-19.7

-17.7

-11.2

-9.0

-11.9

   Ապրանքների արտահանում

 16.4

 21.0

 9.5

 8.9

 12.9

 14.1

 14.3

 14.7

 14.6

 15.4

 17.9

 20.7

   Ապրանքների ներմուծում

 40.8

 33.9

 33.6

 33.1

 35.2

 34.9

 34.2

 34.5

 32.3

 26.6

 26.9

 32.6

  Ծառայություններ

-3.4

-3.0

-2.7

-3.2

-2.8

-0.6

-1.0

-1.1

-1.0

-0.9

-0.7

-0.2

   Ծառայությունների արտահանում

 7.3

 8.8

 7.2

 9.1

 10.9

 12.9

 13.2

 13.7

 14.0

 14.3

 15.3

 16.7

   Ծառայությունների ներմուծում

 10.7

 11.8

 9.8

 12.3

 13.8

 13.6

 14.2

 14.8

 14.9

 15.2

 15.9

 16.9

  Եկամուտների ենթահաշիվ

 3.1

 4.2

 5.9

 4.1

 4.9

 3.6

 4.0

 6.1

 4.7

 4.2

 2.1

 4.0

  Ընթացիկ տրանսֆերտներ

 4.5

 7.9

 5.9

 5.8

 5.5

 5.8

 5.9

 6.3

 5.5

 4.0

 3.7

 3.9

 ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇԻՎ

 0.7

 1.7

 1.5

 1.0

 1.1

 0.9

 1.0

 0.8

 0.6

 0.6

 0.3

 0.4

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ

-11.3

-4.1

-13.1

-16.7

-14.2

-9.9

-7.1

-9.2

-7.3

-3.4

-4.1

-4.7

 Զուտ սխալներ և բացթողումներ

 3.8

-3.3

-0.4

-1.2

-1.7

-0.4

 1.8

-2.7

-0.3

-1.4

-2.2

-2.7

 

Աղյուսակ 3. Հայաստանի ներմուծումն ըստ խոշոր գործընկեր երկրների, մլն դոլար

Երկիր

2001

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Ռուսաստան

166.2

250.6

828.3

885.4

1,052.4

1,104.5

1,069.3

991.1

990.6

1,165.6

 Չինաստան

2.1

26.1

402.1

402.5

397.1

383.5

414.4

315.5

363.5

465.8

 Թուրքիա

29.0

53.1

210.5

240.4

213.1

210.2

230.9

136.5

169.0

221.6

 Իրան

72.8

101.0

217.7

217.0

219.5

187.6

206.4

198.3

164.9

174.5

 Գերմանիա

31.9

98.9

155.9

162.4

168.9

175.9

175.7

182.1

160.4

164.3

 Իտալիա

28.6

44.6

121.1

167.8

166.6

162.9

178.8

148.1

127.4

124.3

 Ուկրաինա

22.0

67.2

229.5

232.1

215.9

226.3

201.8

124.6

98.9

115.4

 ԱՄՆ

83.5

103.2

101.5

133.0

129.9

118.8

112.7

105.1

79.1

113.7

 Շվեյցարիա

28.3

87.9

69.5

78.3

87.0

172.3

146.0

51.6

37.6

92.7

 Վրաստան

12.9

39.3

49.7

59.4

48.5

65.3

71.2

66.7

95.0

87.3

 ԱՄԷ

44.5

85.4

36.3

49.1

47.8

67.4

67.5

43.6

57.8

85.9

 Ֆրանսիա

11.9

38.4

76.4

81.3

66.2

62.6

78.7

64.9

52.5

72.2

 Կանադա

6.9

4.1

20.5

27.6

15.1

23.2

17.9

13.6

11.9

63.3

 Բրազիլիա

0.2

2.7

51.3

83.3

93.1

87.3

91.4

61.4

48.9

62.6

 Լեհաստան

2.4

4.2

29.8

35.4

41.7

43.1

47.2

34.0

36.7

49.2

 Հունաստան

13.5

37.8

50.8

60.6

28.7

22.0

15.4

16.7

21.3

48.9

 Հնդկաստան

5.1

10.7

45.9

68.7

69.5

67.4

63.4

52.3

69.4

45.3

 Ճապոնիա

2.9

2.6

55.6

40.9

63.5

45.9

43.8

45.6

32.4

44.6

 Բուլղարիա

6.2

11.1

112.4

102.2

86.4

68.3

25.5

26.0

32.0

39.9

 Բելառուս

1.0

11.5

31.9

29.5

33.6

40.8

31.0

33.8

23.2

37.6

 Ընդամենը ընտրված երկրներ

572.0

1,080.5

2,896.7

3,157.0

3,244.4

3,335.1

3,289.0

2,711.5

2,672.3

3,274.8

 Ընդամենը ներմուծում

837.5

1,691.5

3,781.8

4,109.3

4,266.9

4,256.2

4,159.5

3,257.0

3,218.5

3,893.5

 

Աղյուսակ 4. Հայաստանի արտահանումը դեպի խոշոր գործընկեր երկրներ, մլն դոլար

Երկիր

2001

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Ռուսաստան

57.7

115.8

159.9

220.9

277.9

331.9

304.6

225.9

373.0

540.5

 Բուլղարիա

0.3

0.8

156.5

152.2

129.3

152.2

85.6

78.9

163.4

281.7

 Շվեյցարիա

23.0

34.6

16.9

33.7

71.4

24.7

14.0

40.8

95.0

246.5

 Վրաստան

11.9

34.1

48.2

55.0

78.0

75.2

65.9

114.0

141.2

144.9

 Գերմանիա

10.9

146.7

132.6

157.8

153.0

85.5

158.5

145.0

135.1

126.9

 Չինաստան

0.1

9.2

30.9

16.3

31.0

68.8

171.0

165.2

99.7

118.5

 Իրաք

0.0

0.0

0.4

4.9

15.7

47.7

80.6

130.7

140.5

117.2

 ԱՄԷ

7.2

10.2

8.0

9.7

9.2

9.4

12.0

11.1

68.8

92.4

 Նիդերլանդներ

1.2

130.1

98.6

117.2

79.7

66.4

74.2

47.3

55.5

88.4

 Իրան

31.5

24.9

39.6

94.3

94.2

85.9

83.7

77.9

69.6

84.0

 ԱՄՆ

51.5

61.6

82.3

100.4

87.3

88.4

87.1

54.0

39.2

59.2

 Սիրիա

0.1

0.5

0.1

0.0

0.2

2.9

18.5

25.4

27.6

50.0

 Բելգիա

46.5

124.5

72.5

70.5

127.2

131.1

62.4

47.5

41.3

37.9

 Իտալիա

6.0

25.4

4.8

4.6

7.7

23.1

34.5

49.0

31.5

36.1

 Չնշված երկրներ (Area Nes)

1.4

1.4

31.3

31.5

32.1

16.5

18.2

8.3

21.0

14.3

 Ուկրաինա

10.9

13.6

12.0

11.1

14.3

14.8

10.3

6.0

8.2

10.0

 Թաիլանդ

0.0

0.8

2.8

3.6

3.0

2.7

22.4

1.2

2.6

8.2

 Լեհաստան

0.0

0.7

2.1

0.9

0.6

1.1

3.6

14.6

17.3

7.9

 Կանադա

0.9

11.4

29.6

70.3

85.0

87.4

93.3

112.1

133.1

7.1

 Բելառուս

1.2

2.5

4.6

5.8

6.5

8.6

9.0

5.5

13.1

6.9

 Ընդամենը ընտրված երկրներ

262.4

748.9

933.8

1,160.7

1,303.2

1,324.2

1,409.4

1,360.4

1,676.9

2,078.8

 Ընդամենը արտահանում

335.8

937.0

1,011.4

1,320.4

1,428.1

1,467.8

1,490.2

1,482.7

1,807.8

2,145.0

 

Աղյուսակ 5. Հայաստան ներմուծվող խոշոր ապրանքային խմբերը, մլն դոլար

ԱՏԳԱԱ
ծածկագիր

Անվանում

2001

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 2711

 Բնական գազ (նաև հեղուկ)

85.6

96.9

339.5

411.7

520.3

575.6

467.3

432.9

348.0

358.3

 2710

 Նավթ և նավթամթերք

88.1

155.5

304.1

370.9

360.5

341.6

321.2

217.4

198.3

242.6

 3004

 Դեղամիջոցներ

27.4

42.9

80.2

91.5

94.6

109.6

101.0

93.9

88.4

163.9

 7102

 Ալմաստներ

86.0

270.8

93.9

126.7

96.8

116.4

148.3

87.4

125.7

124.5

 8517

 Բջջային և այլ հեռախոսային ապարատներ

6.5

15.8

81.4

79.1

69.4

48.9

59.2

46.1

92.9

89.4

 7601

 Ալյումին չմշակված

0.0

0.0

92.6

71.6

63.4

53.3

57.7

59.5

48.1

67.3

 1001

 Ցորեն և մեսլին

42.4

47.9

87.9

90.6

131.8

108.7

100.8

70.6

60.1

60.5

 7108

 Ոսկի

18.7

74.3

60.1

78.4

74.0

168.6

145.1

23.3

21.5

56.6

 8703

 Թեթև մարդատար ավտոմոբիլներ

7.3

37.6

59.2

76.7

60.3

61.6

60.8

87.9

41.3

49.0

 8704

 Բեռնափոխադրման շարժիչային փոխադրամիջոց

1.9

25.0

34.7

42.6

59.9

28.6

23.5

21.8

19.6

48.6

 8429

 Բուլդոզեր, գրեյդեր, էքսկավատոր, տոփանիչ մեքենա և  ճանապարհային գլդոն, ինքնագնաց

0.1

1.6

23.7

30.6

44.8

22.4

20.0

13.4

16.5

45.1

 2208

 Կոնյակ և այլ սպիրտային խմիչքներ

1.0

9.1

29.6

27.5

38.7

40.8

38.9

33.7

47.0

43.7

 1701

 Շաքար

18.1

25.5

30.8

53.8

51.4

40.5

45.6

33.0

21.7

43.2

 0207

 Ընտանի թռչնի միս և մսամթերք

10.3

10.5

39.9

47.0

41.9

47.6

45.5

34.9

26.7

40.3

 1806

 Շոկոլադ և կակաո պարունակող սննդամթերք

4.4

12.4

35.9

38.3

39.7

42.4

38.6

37.6

37.3

40.2

 Ընդամենը ընտրվածներ

397.8

826.1

1,393.5

1,637.0

1,747.5

1,806.7

1,673.6

1,293.2

1,193.1

1,473.2

 Ընդամենը ներմուծում

837.5

1,691.5

3,781.8

4,109.3

4,266.9

4,256.2

4,159.5

3,257.0

3,218.5

3,893.5

 

Աղյուսակ 6. Հայաստանից արտահանվող խոշոր ապրանքային խմբերը, մլն դոլար

ԱՏԳԱԱ
ծածկագիր

Անվանում

2001

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 2603

 Պղնձի հանքաքարեր և խտահանքեր

11.7

16.6

210.6

260.6

227.6

279.9

235.9

316.6

370.1

571.5

 2402

 Սիգարներ և սիգարետներ

1.8

3.2

8.2

16.3

41.8

68.0

115.9

170.5

211.5

237.3

 2208

 Կոնյակ և այլ սպիրտային խմիչքներ

36.0

79.9

95.7

131.2

164.8

186.2

163.7

92.5

150.9

207.5

 7108

 Ոսկի

19.2

36.5

28.6

67.3

77.5

73.6

81.9

98.9

140.9

145.0

 7607

 Ալյումինե նրբաթիթեղ

6.2

0.2

78.5

87.0

81.1

80.4

88.5

82.9

77.1

96.4

 7202

 Ֆեռոհամաձուլվածքներ

6.2

235.3

119.6

121.3

106.8

102.4

109.7

55.5

66.0

84.4

 7102

 Ադամանդ

85.8

263.0

90.3

113.7

79.1

88.1

118.0

77.3

106.3

72.8

 2716

 Էլեկտրաէներգիա

16.6

17.9

26.2

87.5

95.2

78.0

81.3

77.5

57.1

71.0

 7402

 Չզտված պղինձ

9.7

42.7

92.6

114.6

104.8

90.2

71.8

65.5

62.8

70.7

 9405

 Լամպեր և լուսավորման սարքեր

0.1

0.0

0.1

0.2

0.6

0.4

0.1

0.1

0.5

37.4

 6203

 Տղամարդկանց կոստյումներ, պիջակներ, տաբատներ

2.2

0.4

1.3

2.1

6.5

9.7

11.7

16.3

21.2

28.0

 7113

 Ոսկերչական արտադրատեսակներ

15.5

34.0

13.2

12.2

13.2

21.3

21.5

18.1

19.1

26.9

 6202

 Կանացի վերարկուներ և նմանատիպ արտադրանք

4.5

0.2

0.5

0.7

1.6

9.3

18.6

19.6

17.6

24.5

 6201

 Տղամարդկանց վերարկուներ և նմանատիպ արտադրանք

2.2

0.3

0.6

1.3

5.2

11.6

14.4

18.5

20.9

24.0

 0302

 Ձուկ (թարմ կամ սառեցված)

0.0

0.3

1.9

5.7

13.0

16.8

16.5

8.9

9.0

16.8

 Ընդամենը ընտրվածներ

217.8

730.4

768.0

1,021.6

1,018.7

1,115.9

1,149.5

1,118.7

1,331.0

1,714.2

 Ընդամենը արտահանում

335.8

937.0

1,011.4

1,320.4

1,428.1

1,467.8

1,490.2

1,482.7

1,807.8

2,145.0