Ազգային հաշիվներ
Պետական ֆինանսեր
Վճարային հաշվեկշիռ և արտաքին առևտուր
Գներ և փոխարժեքներ
Դրամավարկային ցուցանիշներ

  

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

Վիճակագրության աղբյուրը` ՀՀ կենտրոնական բանկ և Միջազգային առևտրի կենտրոն:

Հաշվարկները և տվյալների մշակումը` Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն (EDRC):

Տվյալները թարմացվել են` 10/05/2017:

Նշում՝ 2004թ-ից ՀՀ վճարային հաշվեկշիռներում իրականացված վերանայումներով պայմանավորված, նախորդող տարիների որոշ ցուցանիշների հետ համադրելիությունը նվազել է:


  

Գծապատկեր 1. Հայաստանի արտաքին առևտուրը
Աղյուսակ 1. Հայաստանի վճարային հաշվեկշիռը, մլն դոլար
Աղյուսակ 2. Հայաստանի վճարային հաշվեկշիռը, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ
Աղյուսակ 3. Հայաստանի ներմուծումն ըստ խոշոր գործընկեր երկրների
Աղյուսակ 4. Հայաստանի արտահանումը դեպի խոշոր գործընկեր երկրներ
Աղյուսակ 5. Հայաստան ներմուծվող խոշոր ապրանքային խմբերը
Աղյուսակ 6. Հայաստանից արտահանվող խոշոր ապրանքային խմբերը

 

Գծապատկեր 1. Հայաստանի արտաքին առևտուրը, մլն դոլար

 

Աղյուսակ 1. Հայաստանի վճարային հաշվեկշիռը, մլն դոլար

 

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇԻՎ

-220.7

-301.7

-123.9

-1,658.9

-1,425.5

-1,261.4

-1,058.9

-1,057.9

-812.9

-883.1

-279.1

-285.5

 Ընթացիկ հաշիվն առանց տրանսֆերտների

-239.0

-387.2

-509.7

-2,347.9

-1,923.4

-1,774.0

-1,643.3

-1,682.6

-1,517.0

-1,523.8

-699.7

-677.6

 Ապրանքների և ծառայությունների ենթահաշիվ

-445.6

-531.8

-782.6

-3,127.5

-2,366.3

-2,326.5

-2,175.6

-2,213.5

-2,320.5

-2,168.4

-1,280.9

-1,068.3

  Ապրանքների և ծառայությունների արտահանում

 303.6

 454.2

 1,458.8

 1,943.6

 1,559.3

 2,210.7

 2,742.2

 2,917.9

 3,155.9

 3,318.9

 3,136.6

 3,500.7

  Ապրանքների և ծառայությունների ներմուծում

 749.3

 986.0

 2,241.4

 5,071.1

 3,925.6

 4,537.2

 4,917.8

 5,131.4

 5,476.4

 5,487.3

 4,417.6

 4,569.0

 Ապրանքներ

-399.0

-466.9

-634.7

-2,816.3

-2,090.0

-2,065.7

-2,109.8

-2,111.9

-2,196.2

-2,055.4

-1,186.4

-944.4

   Ապրանքների արտահանում

 275.0

 313.8

 1,028.7

 1,106.3

 773.6

 1,197.5

 1,431.6

 1,515.7

 1,635.9

 1,698.1

 1,623.9

 1,890.7

   Ապրանքների ներմուծում

 674.1

 780.7

 1,663.4

 3,922.6

 2,863.6

 3,263.2

 3,541.4

 3,627.6

 3,832.0

 3,753.6

 2,810.3

 2,835.1

 Ծառայություններ

-46.6

-64.8

-147.9

-311.2

-276.3

-260.8

-65.8

-101.6

-124.3

-113.0

-94.5

-123.9

   Ծառայությունների արտահանում

 28.6

 140.4

 430.1

 837.3

 785.7

 1,013.2

 1,310.6

 1,402.2

 1,520.0

 1,620.7

 1,512.7

 1,610.0

   Ծառայությունների ներմուծում

 75.2

 205.3

 578.1

 1,148.5

 1,062.0

 1,274.0

 1,376.4

 1,503.8

 1,644.4

 1,733.7

 1,607.3

 1,733.9

 Եկամուտների ենթահաշիվ

 39.5

 59.0

 206.0

 691.3

 358.8

 458.3

 360.1

 423.1

 682.6

 540.8

 435.4

 221.4

 Ընթացիկ տրանսֆերտներ

 18.4

 85.5

 385.8

 689.1

 497.9

 512.6

 584.5

 624.7

 704.1

 640.7

 420.6

 392.2

 ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇԻՎ

 8.1

 13.0

 84.0

 171.4

 87.9

 98.9

 94.6

 108.4

 84.4

 70.4

 65.3

 34.9

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ

-199.2

-216.1

-203.3

-1,528.8

-1,440.0

-1,318.5

-1,000.9

-758.7

-1,027.6

-845.5

-380.4

-459.8

 Զուտ սխալներ և բացթողումներ

 13.4

 72.6

-163.4

-41.4

-102.4

-155.9

-36.7

 190.7

-299.1

-32.8

-166.6

-209.2

 

Աղյուսակ 2. Հայաստանի վճարային հաշվեկշիռը, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ

 

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇԻՎ

-17.1

-15.8

-2.5

-14.2

-16.5

-13.6

-10.4

-10.0

-7.3

-7.6

-2.7

-2.7

 Ընթացիկ հաշիվն առանց տրանսֆերտների

-18.6

-20.3

-10.4

-20.1

-22.2

-19.2

-16.2

-15.8

-13.6

-13.1

-6.6

-6.4

 Ապրանքների և ծառայությունների ենթահաշիվ

-34.6

-27.8

-16.0

-26.8

-27.4

-25.1

-21.5

-20.8

-20.9

-18.7

-12.2

-10.1

  Ապրանքների և ծառայությունների արտահանում

 23.6

 23.8

 29.8

 16.7

 18.0

 23.9

 27.0

 27.5

 28.4

 28.6

 29.8

 33.2

  Ապրանքների և ծառայությունների ներմուծում

 58.2

 51.6

 45.7

 43.5

 45.4

 49.0

 48.5

 48.3

 49.2

 47.3

 42.0

 43.3

 Ապրանքներ

-31.0

-24.4

-13.0

-24.1

-24.2

-22.3

-20.8

-19.9

-19.7

-17.7

-11.3

-9.0

   Ապրանքների արտահանում

 21.4

 16.4

 21.0

 9.5

 8.9

 12.9

 14.1

 14.3

 14.7

 14.6

 15.4

 17.9

   Ապրանքների ներմուծում

 52.4

 40.8

 33.9

 33.6

 33.1

 35.2

 34.9

 34.2

 34.5

 32.3

 26.7

 26.9

 Ծառայություններ

-3.6

-3.4

-3.0

-2.7

-3.2

-2.8

-0.6

-1.0

-1.1

-1.0

-0.9

-1.2

   Ծառայությունների արտահանում

 2.2

 7.3

 8.8

 7.2

 9.1

 10.9

 12.9

 13.2

 13.7

 14.0

 14.4

 15.3

   Ծառայությունների ներմուծում

 5.8

 10.7

 11.8

 9.8

 12.3

 13.8

 13.6

 14.2

 14.8

 14.9

 15.3

 16.4

 Եկամուտների ենթահաշիվ

 3.1

 3.1

 4.2

 5.9

 4.1

 4.9

 3.6

 4.0

 6.1

 4.7

 4.1

 2.1

 Ընթացիկ տրանսֆերտներ

 1.4

 4.5

 7.9

 5.9

 5.8

 5.5

 5.8

 5.9

 6.3

 5.5

 4.0

 3.7

 ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇԻՎ

 0.6

 0.7

 1.7

 1.5

 1.0

 1.1

 0.9

 1.0

 0.8

 0.6

 0.6

 0.3

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ

-15.5

-11.3

-4.1

-13.1

-16.7

-14.2

-9.9

-7.1

-9.2

-7.3

-3.6

-4.4

 Զուտ սխալներ և բացթողումներ

 1.0

 3.8

-3.3

-0.4

-1.2

-1.7

-0.4

 1.8

-2.7

-0.3

-1.6

-2.0

 

Աղյուսակ 3. Հայաստանի ներմուծումն ըստ խոշոր գործընկեր երկրների, մլն դոլար

Երկիր

2001

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 Ռուսաստան

166.2

250.6

828.3

885.4

1052.4

1104.5

1069.3

991.1

995.4

 Չինաստան

2.1

26.1

402.1

402.5

397.1

383.5

414.4

315.5

355.8

 Իրան

72.8

101.0

217.7

217.0

219.5

187.6

206.4

198.3

163.9

 Թուրքիա

29.0

53.1

210.5

240.4

213.1

210.2

230.9

136.5

162.2

 Գերմանիա

31.9

98.9

155.9

162.4

168.9

175.9

175.7

182.1

161.9

 Իտալիա

28.6

44.6

121.1

167.8

166.6

162.9

178.8

148.1

128.2

 Ուկրաինա

22.0

67.2

229.5

232.1

215.9

226.3

201.8

124.6

101.7

 Վրաստան

12.9

39.3

49.7

59.4

48.5

65.3

71.2

66.7

97.6

 ԱՄՆ

83.5

103.2

101.5

133.0

129.9

118.8

112.7

105.1

84.3

 Հնդկաստան

5.1

10.7

45.9

68.7

69.5

67.4

63.4

52.3

71.8

 Բելգիա

41.7

158.4

71.3

64.4

73.7

73.2

89.1

49.4

58.0

 ԱՄԷ

44.5

85.4

36.3

49.1

47.8

67.4

67.5

43.6

55.4

 Բրազիլիա

0.2

2.7

51.3

83.3

93.1

87.3

91.4

61.4

53.0

 Ֆրանսիա

11.9

38.4

76.4

81.3

66.2

62.6

78.7

64.9

52.7

 Շվեյցարիա

28.3

87.9

69.5

78.3

87.0

172.3

146.0

51.6

47.4

 Լեհաստան

2.4

4.2

29.8

35.4

41.7

43.1

47.2

34.0

36.1

 Բուլղարիա

6.2

11.1

112.4

102.2

86.4

68.3

25.5

26.0

34.0

 Ճապոնիա

2.9

2.6

55.6

40.9

63.5

45.9

43.8

45.6

30.9

 Նիդերլանդներ

6.7

11.6

23.0

36.2

36.0

34.0

46.8

29.1

28.0

 Միացյալ թագավորություն

91.2

91.1

34.6

39.9

36.5

44.6

49.3

26.1

26.8

 Ընդամենը ընտրված երկրներ

690.2

1288.3

2922.4

3179.8

3313.2

3400.9

3409.8

2752.0

2745.1

 Ընդամենը ներմուծում

837.5

1691.5

3781.8

4109.3

4266.9

4256.2

4159.5

3257.0

3230.1

 

Աղյուսակ 4. Հայաստանի արտահանումը դեպի խոշոր գործընկեր երկրներ, մլն դոլար

Երկիր

2001

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 Ռուսաստան

57.7

115.8

159.9

220.9

277.9

331.9

304.6

225.9

370.9

 Բուլղարիա

0.3

0.8

156.5

152.2

129.3

152.2

85.6

78.9

152.4

 Վրաստան

11.9

34.1

48.2

55.0

78.0

75.2

65.9

114.0

142.5

 Կանադա

0.9

11.4

29.6

70.3

85.0

87.4

93.3

112.1

139.9

 Գերմանիա

10.9

146.7

132.6

157.8

153.0

85.5

158.5

145.0

138.7

 Իրաք

0.0

0.0

0.4

4.9

15.7

47.7

80.6

130.7

137.9

 Չինաստան

0.1

9.2

30.9

16.3

31.0

68.8

171.0

165.2

96.4

 Իրան

31.5

24.9

39.6

94.3

94.2

85.9

83.7

77.9

74.7

 Շվեյցարիա

23.0

34.6

16.9

33.7

71.4

24.7

14.0

40.8

74.6

 ԱՄԷ

7.2

10.2

8.0

9.7

9.2

9.4

12.0

11.1

63.5

 Հոնգ Կոնգ

2.4

0.2

0.3

3.1

1.4

0.7

1.0

5.2

57.6

 Նիդերլանդներ

1.2

130.1

98.6

117.2

79.7

66.4

74.2

47.3

50.8

 Բելգիա

46.5

124.5

72.5

70.5

127.2

131.1

62.4

47.5

41.5

 ԱՄՆ

51.5

61.6

82.3

100.4

87.3

88.4

87.1

54.0

37.9

 Իտալիա

6.0

25.4

4.8

4.6

7.7

23.1

34.5

49.0

31.8

 Սիրիա

0.1

0.5

0.1

0.0

0.2

2.9

18.5

25.4

28.2

 Ռումինիա

0.0

0.3

0.3

0.5

0.6

0.1

0.1

38.4

26.6

 Լեհաստան

0.0

0.7

2.1

0.9

0.6

1.1

3.6

14.6

18.8

 Չնշված երկրներ (Area Nes)

1.4

1.4

31.3

31.5

32.1

16.5

18.2

8.3

14.7

 Բելառուս

1.2

2.5

4.6

5.8

6.5

8.6

9.0

5.5

14.1

 Ընդամենը ընտրված երկրներ

253.9

735.0

919.6

1149.6

1287.9

1307.6

1377.8

1396.8

1713.7

 Ընդամենը արտահանում

335.8

937.0

1011.4

1320.4

1428.1

1467.8

1490.2

1482.7

1775.6

 

Աղյուսակ 5. Հայաստան ներմուծվող խոշոր ապրանքային խմբերը, մլն դոլար

  ԱՏԳԱԱ
ծածկագիր

Անվանում

2001

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 2711

 Բնական գազ (նաև հեղուկ)

85.6

96.9

339.5

411.7

520.3

575.6

467.3

432.9

355.5

 2710

 Նավթ և նավթամթերք

88.1

155.5

304.1

370.9

360.5

341.6

321.2

217.4

198.5

 7102

 Ալմաստներ

86.0

270.8

93.9

126.7

96.8

116.4

148.3

87.4

130.0

 3004

 Դեղամիջոցներ

27.4

42.9

80.2

91.5

94.6

109.6

101.0

93.9

93.5

 8517

 Բջջային և այլ հեռախոսային ապարատներ

6.5

15.8

81.4

79.1

69.4

48.9

59.2

46.1

90.0

 2401

 Ծխախոտահումք, ծխախոտի թափոններ

4.1

5.4

16.1

18.4

21.4

47.0

38.3

42.5

60.1

 1001

 Ցորեն և մեսլին

42.4

47.9

87.9

90.6

131.8

108.7

100.8

70.6

58.2

 2208

 Էթիլային սպիրտ և սպիրտային այլ խմիչքներ

1.0

9.1

29.6

27.5

38.7

40.8

38.9

33.7

47.2

 7601

 Ալյումին չմշակված

0.0

0.0

92.6

71.6

63.4

53.3

57.7

59.5

46.1

 3102

 Հանքային կամ քիմիական ազոտական պարարտանյութեր

3.3

6.1

10.5

13.4

22.6

21.8

17.6

21.5

42.9

 2402

 Սիգարներ և սիգարետներ

25.7

42.9

64.7

56.3

53.0

60.0

43.7

43.3

40.7

 8703

 Թեթև մարդատար ավտոմոբիլներ

7.3

37.6

59.2

76.7

60.3

61.6

60.8

87.9

40.3

 5502

 Արհեստական թելից լարան

0.0

1.5

1.9

8.0

11.3

12.7

20.5

31.6

39.9

 1806

 Շոկոլադ և կակաո պարունակող սննդամթերք

4.4

12.4

35.9

38.3

39.7

42.4

38.6

37.6

36.7

 8471

 Հաշվողական մեքենաներ և դրանց բլոկները

8.2

14.5

47.1

38.4

42.2

39.1

38.1

24.3

27.8

 Ընդամենը ընտրվածներ

390.1

759.5

1344.3

1519.1

1625.8

1679.5

1552.1

1330.1

1307.4

 Ընդամենը ներմուծում

837.5

1691.5

3781.8

4109.3

4266.9

4256.2

4159.5

3257.0

3230.1

 

Աղյուսակ 6. Հայաստանից արտահանվող խոշոր ապրանքային խմբերը, մլն դոլար

  ԱՏԳԱԱ
ծածկագիր

Անվանում

2001

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 2603

 Պղնձի հանքաքարեր և խտահանքեր

11.7

16.6

210.6

260.6

227.6

279.9

235.9

316.6

356.7

 2402

 Սիգարներ և սիգարետներ

1.8

3.2

8.2

16.3

41.8

68.0

115.9

170.5

210.5

 2208

 Կոնյակ և այլ սպիրտային խմիչքներ

36.0

79.9

95.7

131.2

164.8

186.2

163.7

92.5

152.3

 7108

 Ոսկի

19.2

36.5

28.6

67.3

77.5

73.6

81.9

98.9

131.2

 7102

 Ադամանդ

85.8

263.0

90.3

113.7

79.1

88.1

118.0

77.3

104.7

 7607

 Ալյումինե նրբաթիթեղ

6.2

0.2

78.5

87.0

81.1

80.4

88.5

82.9

78.7

 7115

 Թանկարժեք մետաղներ կամ թանկարժեք մետաղներով երեսպատված   պարագաներ

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.6

78.5

 7402

 Չզտված պղինձ

9.7

42.7

92.6

114.6

104.8

90.2

71.8

65.5

62.6

 7202

 Ֆեռոհամաձուլվածքներ

6.2

235.3

119.6

121.3

106.8

102.4

109.7

55.5

60.6

 2716

 Էլեկտրաէներգիա

16.6

17.9

26.2

87.5

95.2

78.0

81.3

77.5

60.4

 2616

 Թանկարժեք մետաղների հանքաքարեր և խտահանքեր

0.1

0.0

0.5

0.2

24.9

0.0

32.7

31.6

33.2

 0702

 Լոլիկ, թարմ կամ սառեցված

0.0

0.0

0.5

0.0

0.0

0.6

0.2

1.5

22.7

 6201

 Տղամարդկանց վերարկուներ և նմանատիպ արտադրանք

2.2

0.3

0.6

1.3

5.2

11.6

14.4

18.5

20.8

 6203

 Տղամարդկանց կոստյումներ, պիջակներ, տաբատներ

2.2

0.4

1.3

2.1

6.5

9.7

11.7

16.3

20.5

 7113

 Ոսկերչական արտադրատեսակներ

15.5

34.0

13.2

12.2

13.2

21.3

21.5

18.1

18.2

 Ընդամենը ընտրվածներ

213.4

730.6

766.5

1015.4

1028.5

1090.0

1147.2

1127.9

1411.5

 Ընդամենը արտահանում

335.8

937.0

1011.4

1320.4

1428.1

1467.8

1490.2

1482.7

1775.6