Գները և խոցելիությունը Հայաստանում


Թողարկում N 11 (հուլիս 2012). ամփոփիչ համար, քաղաքականության նոր ուղղությունների քննարկում, եզրակացություններ և առաջարկություններ
      հայերեն  | անգլերեն

Թողարկում N 10 (մարտ 2012). ձկնամթերքի հիմնախնդիրը Հայաստանում  
      հայերեն  | անգլերեն

Թողարկում N 9 (փետրվար 2012). թռչնամսի հիմնախնդիրը Հայաստանում  
      հայերեն  | անգլերեն

Թողարկում N 8 (հունվար 2012). գնաճի ազդեցությունը բնակչության տարբեր խավերի վրա
      հայերեն  | անգլերեն

Թողարկում N 7 (դեկտեմբեր 2011). գյուղատնտեսությունը զգում է խիստ հոգածության կարիք 
      հայերեն  | անգլերեն

Թողարկում N 6 (նոյեմբեր 2011). կարագի հիմնախնդիրը Հայաստանում
      հայերեն  | անգլերեն

Թողարկում N 5 (հոկտեմբեր 2011). կարտոֆիլը և դրա գինը Հայաստանում 
      հայերեն  | անգլերեն

Թողարկում N 4 (սեպտեմբեր 2011). մսամթերքի և կաթնամթերքի գինը 
      հայերեն  | անգլերեն

Թողարկում N 3 (օգոստոս 2011). ցորենի հիմնախնդիրը Հայաստանում 
      հայերեն  | անգլերեն

Թողարկում N 2 (հուլիս 2011). որքանո՞վ է ազդել գնաճը Հայաստանի բնակչության կենսամակարդակի վրա 
      հայերեն |  անգլերեն

Թողարկում N 1 (հունիս 2011). գնաճի հաշվարկման ՀՀ ԱՎԾ մեթոդաբանությունը 
      հայերեն |  անգլերեն