26.12.2013
Հրապարակվել է «Հայաստանի տնտեսական զեկույց»-ի հերթական թողարկումը

«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2013-ի» ընդհանուր խորագիրն է` «Մարդկային կապիտալ և աճի հեռանկարներ»: Այն ներկայացնում է Հայաստանի դեմոգրաֆիական զարգացումների ուշագրավ վերլուծություններ, անդրադառնում է աշխատուժի բաշխմանն ու տեղաբաշխմանը, արտադրողականությանը, մարդկային կապիտալի զարգացման և հեռահար աճի խնդիրներին:

Զեկույցի հայերեն և անգլերեն լեզուներով էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի են հետևյալ հասցեով, իսկ համառոտագիրը բերված է ստորև:


 

Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2013. մարդկային կապիտալ և աճի հեռանկարներ

ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ

Ներբեռնել համառոտագիրը


ԲԱԺԻՆ 1. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ

ԲԱԺԻՆ 2. ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԸ

 

ԲԱԺԻՆ 1. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ

 

ԲԱԺԻՆ 2. ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԸ