11.11.2011
Հրապարակվել է առաջնային առողջապահության 2012 թ-ի ծրագրերին նվիրված վերլուծական զեկույց:

ՏԶՀԿ-ն և Օքսֆամ ՄԲ Հայաստանյան գրասենյակը,  կարևորելով Հայաստանում  առաջնային բուժօգնության ոլորտի նշանակությունը և առկա խնդիրները, նախաձեռնել են առաջնային բուժօգնության համակարգի պետական ծրագրերի  ուսումնասիրություն:  Ուսումնասիրությունը նպատակ  ունի աջակցել կայացվող քաղաքականության և բյուջետային որոշումների  արդյունավետությանը` առկա խնդիրների և հանրային կարծիքի բացահայտման և  քննարկումների ընդլայնման միջոցով: Վերլուծական զեկույցը հայերեն լեզվով հասանելի է մեր կայքում վերլուծական նյութեր և զեկույցներ բաժնում հետևյալ հասցեով` http://edrc1.hpm.am/images/Publications/Analytical_Papers/primary_helthcare_2011_arm.pdf