29.09.2011
Լույս է տեսել «Գները և խոցելիությունը Հայաստանում» պարբերականի հերթական` 5-րդ համարը (հոկտեմբեր):

Պարբերականը մշակվել և հրապարակվել է «Հայաստանում պարենային ապրանքների գների մոնիտորինգ» ծրագրի շրջանակներում` Օքսֆամ ՄԲ աջակցությամբ: Այս անգամ միջազգային և տեղական գների ուսումնասիրության հետ մեկտեղ  ներկայացվել է Հայաստանում կարտոֆիլի արտադրության և սպառման վիճակը, քննվել են կարտոֆիլի գնի վրա ազդող գործոնները, հետազոտվել է դրանց վարքագիծը: Պարբերականը հայերեն և անգլերեն լեզուներով հասանելի է ՏԶՀԿ կայքի հանդեսներ և պարբերականներ բաժնում: