«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2016»-ի շնորհանդես
«Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ» և «Պետակ...
Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծառայո...
Տնային պայմաններում միայնակ տարեցների սոցիալական ս...
Բյուջետային ծրագրերի գնահատում, 2016
«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2015»-ի շնորհանդես
Քաղաքականությունների պլանավորման շրջանակ. հանրային...
«Ֆինանսական ծառայությունների օգտագործումը և հասանե...
«Հայաստանի տնտեսական զեկույց 2014»-ի շնորհանդես
Հանրային քաղաքականությունների շրջանակը սոցիալական ...
Հետազոտական մեթոդներ. տվյալների հավաքագրում և բյու...
Քաղաքականությունների պլանավորման շրջանակ. հանրային...
Քաղաքականությունների բարելավմանն ուղղված երկխոսութ...
Առողջապահության ոլորտում հանրային քաղաքականության ...
Գները եվ խոցելիությունը Հայաստանում կլոր սեղան-քնն...
«Քվեարկենք հանուն փոփոխությունների» կլոր սեղան-քնն...
Արտահանման ընդլայնման հիմնախնդիրները Հայաստանում, ...
Հայաստանի արտաքին առևտրի ազատականացումը, 2010
Միգրացիայի, դրամական փոխանցումների և սփյուռքի սոցի...
Երիտասարդ տնտեսագետների վերապատրաստում, 2010
ԱՀԿ և ԵՄ GSP+ համակարգ, 2008
Գենդերային բյուջետավորում, 2008 և 2009
Համայնքային կարողությունների զարգացում, 2007-2011
Հարցազրուցավարների վերապատրաստում, 2006
Վերլուծական հմտությունների զարգացում, 2004