Իրականացված ծրագրեր

Կենտրոնն իր ծրագրերը մշակում և իրականացնում է հնարավոր լայն համագործակցության շրջանակներում: Մի շարք միջազգային կազմակերպություններ և պետական կառավարման մարմիններ իրենց ծրագրերի իրականացումը վստահել են ՏԶՀԿ-ին:

Վերջին տասը տարիների ընթացքում Կենտրոնը իրականացրել է շուրջ  70 ծրագրեր մի շարք գործընկերների հետ: Առանձին դոնորների և գործընկերների հետ համագործակցությունը ստացել է շարունակական բնույթ` տարիներ շարունակ կրկնելով իրականացվող ծրագրերը: Վերջինս խոսում է ինչպես իրականացված ծրագրերի արդյունավետության, այնպես էլ Կենտրոնի` որպես վստահելի գործընկերոջ, մասին:

Կենտրոնի ծրագրային բյուջեում մեծ կշիռ են կազմում Եվրոպական Միության, Համաշխարհային բանկի, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության և Ասիական զարգացման բանկի հետ համագործակցությամբ իրականացված ծրագրերը (գործընկերների մասին տեղեկությունների համար` սեղմիր այստեղ):

Ծրագրերի իրականացման արդյունքում հրապարակված նյութերը մեծամասամբ հասանելի են մեր կայքի Ռեսուրսներ բաժնում:

Կենտրոնի կողմից իրականացված ծրագրերի ամբողջական ցանկը բերվում է ստորև, իսկ ծրագրային առանձին մանրամասների և փորձառության մասին ամփոփ տեղեկատվություն է ներկայացվում ըստ ընտրված ուղղությունների (ներքոնշյալ թեմատիկ ենթաէջերը գտնվում են պատրաստման փուլում).

  • Տնտեսական իրավիճակի և արտաքին առևտրի վերլուծություններ
  • Հանրային ծրագրերի ու քաղաքականությունների մոնիտորինգ և վերլուծություն
  • Աղքատության և սոցիալական ազդեցության վերլուծություններ
  • Բյուջետային վերլուծություններ
  • Մակրո և միկրոտնտեսական մոդելավորում
  • Տվյալների մշակման և որակի գնահատման աշխատանքներ
  • Վիճակագրական ընտրանքային հետազոտություններ
  • Կարողությունների զարգացում և գիտելիքի փոխանցման միջոցառումներ

 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ (գործընկերներ, տևողություն)

  

 «Հայաստանում քաղաքականությունների բարելավմանն ուղղված երկխոսություն և քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ընդլայնում»  Բյուջետային ծրագրերի մոնիտորինգ և քաղաքականությունների գնահատում

Եվրոպական Միություն, Օքսֆամ (հունվար 2014-դեկտեմբեր 2016)

 «Հայաստանի տնտեսական զեկույց» (ՀՏԶ)

«ՀՏԶ 2016. Սիրիահայերի տնտեսական ինտեգրումը Հայաստանում», Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն (մայիս-նոյեմբեր 2016)

«ՀՏԶ 2015. Հայ-վրացական տնտեսական համագործակցությունը», ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն (մայիս-դեկտեմբեր 2015)

«ՀՏԶ 2014. Եվրասիական ինտեգրացիան և Հայաստանի առևտուրը», Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն (հունվար - նոյեմբեր 2014)

«ՀՏԶ 2013. Մարդկային կապիտալ և աճի հեռանկարներ», Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն (հունվար - դեկտեմբեր 2013)

«ՀՏԶ 2011/2012. Առևտրային քաղաքականություն և աճի կայունություն», ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի ՀԿՏԿ ՊՈԱԿ, Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն (դեկտեմբեր 2011-սեպտեմբեր 2012)

«ՀՏԶ 2010. Տնտեսության դիվերսիֆիկացման և արտահանման ընդլայնման պահանջը», ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, Գերմանական տեխնիկական համագործակցության ընկերակցություն (փետրվար- դեկտեմբեր 2010)

• «Էներգետիկ ոլորտի բարեփոխումների հանրային ընկալման ուսումնասիրութուն»

Համաշխարհային բանկ (օգոստոս-դեկտեմբեր 2016)

• «Էներգախնայողության գործողությունների ազգային ծրագրի շրջանակներում հաշվետվությունների համակարգի ձևավորում և 2015-ի ՀՀ Էներգետիկ հաշվեկշռի մշակում»

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ (ՀՎԷԷՀ) (հունիս-օգոստոս 2016)

• Էլեկտրամատակարարման hուսալիության ծրագիր, «Նորադուզ-Լիճք-Վարդենիս-Վայք-Որոտան-1» էլեկտրահաղորդման գծի բոլոր հինգ հատվածների համար ՎԳՊ-ի իրականացման համապատասխանության հաշվետվության պատրաստում», Անկախ սոցիալական մոնիտորինգ

ԲԷՑ, Համաշխարհային բանկ, (մարտ-դեկտեմբեր 2015)

• «Բնակելի հատվածում էներգիայի սպառման հետազոտություն»

«Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիային» և «Քաղաքային կանաչ լուսավորություն» ծրագրեր, ՄԱԶԾ (մայիս-հոկտեմբեր 2015)

• «ՀՀ պետական բյուջեի վերլուծություն ըստ 0-5 տարեկան երեխաներին առնչվող առողջապահական ծրագրերի»

Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ  (օգոստոս-սեպտեմբեր 2015)

• «Անկախ մոնիտորինգի գործակալություն», Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն, Ասիական զարգացման բանկ (հունիս 2011-դեկտեմբեր 2015)

 «Ֆինանսների օգտագործման և հասանելիության մոնիտորինգ և գնահատում», «Ֆինանսներ տնտեսական զարգացման համար» ծրագիր

ԱՄՆ ՄԶԳ, Քարդնո Իմերջինգ Մարքեթս (մայիս 2013-մայիս 2015)

 «Հայաստանում խնամքի ծառայությունների առաջարկի և պահանջարկի գնահատման հետազոտություն»

Համաշխարհային բանկ (փետրվար-մայիս 2014)

 «ՀՀ գյուղի և գյուղատնտեսության 2010-2020 թվականների կայուն զարգացման ռազմավարության իրականացման անկախ մոնիտորինգային ուսումնասիրություն»

Գյուղատնտեսական Ալյանս, Օքսֆամ (հուլիս-հոկտեմբեր 2013)

• «Սպառողական գների մոնիտորինգ և սոցիալական ազդեցության գնահատում», Օքսֆամ ՄԲ

«Պարենի գների փոփոխության սոցիալական ազդեցության մոնիտորինգ ԱՊՀ երկրներում», Տարածաշրջանային հետազոտական ծրագիր (դեկտեմբեր 2012 – սեպտեմբեր 2013)

«Գները և խոցելիություն Հայաստանում. սպառողական գների մոնիտորինգ» (մայիս 2011-մարտ 2012)

 «Բյուջեի կատարման հաշվետվությունների վերլուծություն. աջակցություն ՀՀ ԱԺ մշտական հանձնաժողովներին»

ՀՀ Ազգային ժողովին աջակցության ծրագիր, Տեթրա Թեք, ԱՄՆ ՄԶԳ (մայիս – հունիս 2013)

• «Առողջապահական բյուջեի քննություն և քաղաքականությունների վերլուծություն», Օքսֆամ ՄԲ, ԵՄ

«Բյուջեի և հանրային քաղաքականությունների ազդեցության գնահատում» (փետրվար 2012-փետրվար 2013)

«Առաջնային առողջապահության 2012 թվականի բյուջեի քննություն»(մայիս-նոյեմբեր 2011)

 «ՀԲ-ի Նորարարության և ձեռներեցության աջակցության ծրագրերի գնահատում. Հայաստանի օրինակ»

Համաշխարհային բանկի Անկախ գնահատումների խումբ (IEG) (սեպտեմբեր-դեկտեմբեր 2012)

• «Հայաստանի արտահանման խթանման խնդիրները» կոնֆերանս

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն և Համաշխարհային բանկ (դեկտեմբեր 2010)

• «ՀՀ-ԵՄ առևտրի ազատականացում. Աղքատության և սոցիալական ազդեցության գնահատում» ծրագիր

ՄԱԶԾ (սեպտեմբեր 2010 - դեկտեմբեր 2011)

• «Միգրացիայի, դրամական փոխանցումների և սփյուռքի տնտեսական և սոցիալական ազդեցության հարցերով միջազգային համաժողով»

Համաշխարհային բանկ (հունիս 2010)

• «Տվյալների բազաների վերլուծաբաններ. երիտասարդ տնտեսագետների վերապատրաստման և ուսուցման ծրագիր»

ՄԱԶԾ, ՀՀ Զբաղվածության պետական ծառայություն (մայիս - հունիս 2010)

• «Համաշխարհային կոչ ընդդեմ աղքատության» ծրագիր, Օքսֆամ Նովիբ

  առաջին փուլ, (մայիս -դեկտեմբեր 2007)

  երկրորդ փուլ, (սեպտեմբեր 2009 – փետրվար 2010)

• «Գենդեր զգայուն բյուջետավորում և գենդերային իրավիճակը Հայաստանում»

ՄԱԿ-ի Կանանց hիմնադրամ (hունիս-նոյեմբեր 2009)

• «Ճգնաժամի մակրոտնտեսական ազդեցությունը. միտումները և հեռանկարը Հայաստանում»

ՄԱԶԾ, Պարենի համաշխարհային ծրագիր (WFP) (մայիս-հուլիս 2009)

• «Մասնակցային բյուջետավորում» վերապատրաստման դասընթաց համայնքապետարանների համար

Հույսի կամուրջ ՀԿ, Նովիբ (փետրվար-ապրիլ 2009)

• «ՀՀ կողմից ԱՀԿ հետանդամակցային պարտավորությունների իրականացման գնահատում»

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն (հունիս-դեկտեմբեր 2008)

• «Մոր և մանկան առողջությանն ուղղված քարոզարշավի նախապատրաստում» ծրագիր

Օքսֆամ ՄԲ (նոյեմբեր 2008-հունիս 2009)

• «ՀՀ ԱՎԾ ՏՏ ԿԱՀ և ՀՄՀ-Հայաստան ծրագրերի Տվյալների որակի գնահատում» ծրագիր

Հազարամյակի մարտահրավերներ հիմնադրամ, ԱՄՆ (ապրիլ 2008-հոկտեմբեր 2009)

• «Ֆինանսական ծառայությունների վերաբերյալ իրազեկության, գրագիտության, վստահության և դրանց օգտագործման և հասանելիության գնահատում» ծրագիր

ԱՄՆ ՄԶԳ, Հայաստանի ֆինանսական ոլորտի զարգացման ծրագիր (հոկտեմբեր 2007- մայիս 2008)

• «Համայնքի ձայնը որոշումների կայացման գործընթացում. կարողությունների և հանձնառության հզորացում» ծրագիր, Օքսֆամ ՄԲ, ԵՄ

  առաջին փուլ, (սեպտեմբեր 2007-օգոստոս 2009)

  երկրորդ փուլ, (սեպտեմբեր 2010-օգոստոս 2011)

• «Կովկաս և Կենտրոնական Ասիա տնտեսական զեկույց»

ՄԱԶԾ, ICEG Եվրոպական կենտրոն (մայիս-դեկտեմբեր 2007)

• «Դրամական փոխանցումները և աղքատությունը Կենտրոնական Ասիայում և Հարավային Կովկասում» ծրագիր

Ասիական զարգացման բանկ (սեպտեմբեր 2006-հունվար 2008)

• «Աջակցություն ԱՀՌԾ գործընթացին»

ՄԱԶԾ, Օքսֆամ ՄԲ (սեպտեմբեր 2006-ապրիլ 2007)

• «Սոցիալական աջակցության հասցեականության բարելավումը Հայաստանում», Պետական ծրագրերի գնահատում

ՀՀ կառավարություն, ՀԲ-ի Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի կառավարման բարելավման ծրագիր (մարտ-դեկտեմբեր 2006)

 «Համայնքների ընդհանուր պատկերը և դասակարգումը Հայաստանում»

ՀՀ կառավարություն, ՀԲ-ի Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի կառավարման բարելավման ծրագիր (մարտ–հոկտեմբեր 2006)

• «ՏԻՄ, կրթության և առողջապահության ոլորտների մոնիտորինգ և գնահատում ԱՀՌԾ շրջանակում»

Օքսֆամ ՄԲ, Նովիբ

  Պլանավորման համակարգեր և աղքատություն 1, (հոկտեմբեր 2005-ապրիլ 2006)

  Պլանավորման համակարգեր և աղքատություն 2, (մարտ 2006-օգոստոս 2007)

• ՀԶՆ տեղայնացման զեկույց

Օքսֆամ ՄԲ, Նովիբ (մարտ-հունիս 2005)

• «Ջերմամատակարարման իրավիճակը և ջեռուցման տարբերակները Հայաստանի բազմաբնակարան շենքերում» ծրագիր

  2004-2005 ջեռուցման սեզոն, ՀՀ Կառավարություն, Համաշխարհային բանկի «Քաղաքային ջեռուցման ծրագիր», (հունվար-մայիս 2005)

  2006-2007 ջեռուցման սեզոն, Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ (ՀՎԷԷՀ), (մարտ-հունիս 2007)

  2008-2009 ջեռուցման սեզոն, ՀՎԷԷՀ, (ապրիլ-սեպտեմբեր 2009)

  2009-2010 ջեռուցման սեզոն,ՄԱԶԾ Հայաստան, (հուլիս-դեկտեմբեր 2010)

  2010-2011 ջեռուցման սեզոն, ՀՎԷԷՀ, (ապրիլ-մայիս 2011)

• «Տնտեսական քաղաքականություն և աղքատություն» ամսագիր

  Թողարկում 1, (մարտ 2003-հունիս 2004), ԱՄՆՄԶԳ, Բերինգ Փոյնթ/Բարենց Գրուպ

  Թողարկում 2, (սեպտեմբեր 2004-նոյեմբեր 2005), ԱՄՆՄԶԳ, Բերինգ Փոյնթ/Բարենց Գրուպ

  Թողարկում 3, (մայիս 2006-մարտ 2007), ԱՄՆՄԶԳ, Բուզ Ալեն Համիլթոն

  Թողարկում 4, (հունիս 2007-մայիս 2008), ԱՄՆՄԶԳ, Բուզ Ալեն Համիլթոն

• «Համայնքային բյուջեների վերլուծությունների» ծրագիր

Օքսֆամ ՄԲ, ՄԲ Միջազգային զարգացման գործակալություն (DFID) (հոկտեմբեր 2002-սեպտեմբեր 2003)

• «Հայաստանի բյուջետային վերլուծությունների» ծրագիր, Օքսֆամ ՄԲ

  Ծրագիր 1, (հուլիս 2002 - օգոստոս 2003)

  Ծրագիր 2, (հուլիս 2003 - հուլիս 2004)

  Ծրագիր 3, (մայիս 2004 - ապրիլ 2005)

  Ծրագիր 4, (մայիս 2005 - ապրիլ 2006)

• «Աղքատության կրճատմանն ուղղված տնտեսական քաղաքականության ընտրություն»

Օքսֆամ ՄԲ, Նովիբ (հոկտեմբեր 2001- մայիս 2002)

• «Տնտեսական տեղեկատվական կենտրոն» ծրագիր

ԱՄՆ ՄԶԳ/Բարենց Գրուպ, ՏԶՀԿ (մայիս 2001 - 2008)